Dėl kūrinių panaudojimo leidyboje ar kitais reprodukavimo tikslais: