Mano k?rybos kertiniai aspektai yra: estetika, prasmingumas, ilgaamiškumas?.
Manau jog k?riniai turi teikti teigiam? harmonizuojant? poveik?, turtinti visuomen?, praverti platesnius kiekvieno mogaus kult?rinius horizontus.
Istorin?s atminties ?prasminimas adina mon?se patriotinius jausmus, skatinan?ius didiuotis savo tautiniu identitetu. O tai stiprina valstyb?s pilie?i? vieningumo jausm?.