„Karusės mūšis“, iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm.
Nukaldinta St Pauls monetų kalykloje, 2014 m. Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.

1270 m. vasario 16 dieną LDK kariuomenė, vadovaujama karaliaus Traidenio, grįžtant iš sėkmingo grobiamojo žygio iš Saremo salos, ant užšalusios Baltijos jūros ties Karuse, susidūrė su jungtine Livonijos ordino ir Danijos kariuomene. Lietuvių sėkmę lėmė iš rogių suręstos barikados, tarp kurių įsipainioję daugelis riterių ir jų vadų galą gavo.

Lina Kalinauskaitė