„Oginskių giminė“, iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm.
Nukaldinta St Pauls monetų kalykloje, 2014 m. Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.

Oginskiai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Lietuvos bajorų didikų ir kunigaikščių (nuo 1783 m.) giminė, nuo XVII a. pabaigos dariusi didelę įtaką Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime. 
Medalio centre pavaizduotas Oginskių herbas. Kairėje pusėje - Rietavo dvaras, Oginskių valdymo metu garsėjęs kaip kultūros ir technologijos centras. Dešinėje pavaizduota Vilniaus universiteto astronomijos observatorija – seniausia Rytų Europoje ir ketvirtoji pasaulyje astronomijos observatorija, kurią 1753 metais fundavo Elžbieta Oginskaitė-Puzinienė.
Kompozicijos apačioje ištrauka iš M. K. Oginskio polonezo "Atsisveikinimas su Tėvyne".

Lina Kalinauskaitė