„Karalius Vytenis“, iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm.
Nukaldinta St Pauls monet? kalykloje, 2014 m. Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.
 
Vytenis Lietuv? vald? 1295-1316 metais, buvo Gedimino brolis ir pirmtakas. Puikus diplomatas ir strategas, mok?j?s išnaudoti gretim? krašt? nesutarimus, apginti savo valstyb?s interesus ir išpl?sti savo valdom? emi? plotus. Suk?r? veikli? pili? gynybos sistem?. Jo valdymo metais smarkiai išaugo Lietuvos tarptautinis autoritetas, o Vilnius iš nedidel?s gyvenviet?s prad?jo virsti tikru miestu. Petras Dusburgietis kronikose apraš? "Lietuvos karaliaus Vytenio" kovas su kryiuo?iais.
Lina Kalinauskait?