„Karalius Vytenis“, iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm.
Nukaldinta St Pauls monetų kalykloje, 2014 m. Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.
 
Vytenis Lietuvą valdė 1295-1316 metais, buvo Gedimino brolis ir pirmtakas. Puikus diplomatas ir strategas, mokėjęs išnaudoti gretimų kraštų nesutarimus, apginti savo valstybės interesus ir išplėsti savo valdomų žemių plotus. Sukūrė veiklią pilių gynybos sistemą. Jo valdymo metais smarkiai išaugo Lietuvos tarptautinis autoritetas, o Vilnius iš nedidelės gyvenvietės pradėjo virsti tikru miestu. Petras Dusburgietis kronikose aprašė "Lietuvos karaliaus Vytenio" kovas su kryžiuočiais.
Lina Kalinauskaitė