„Algirdas ir Kęstutis“, iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm.
Nukaldinta St Pauls monetų kalykloje, 2015 m. Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.

Po Gedimino mirties, valstybės vairą perėmė jo sūnūs Algirdas su Kęstučiu. Daugiau nei tris dešimtmečius trukusios sėkmingos diarchijos metu Lietuvos teritorija padvigubėjo. Kęstutis gynė vakarines valstybės sienas nuo Vokiečių ir Livonijos ordinų antpuolių, o Algirdas tvarkė rytines rusėnų žemes.
Lina Kalinauskaitė