„Mažoli Lietuva“iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm.
Nukaldinta St Pauls monetų kalykloje, 2014 m. Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.

Lietuviškos raštijos lopšyje - Mažojoje Lietuvoje pasirodė pirmoji spausdinta lietuviška knyga – M. Mažvydo Katekizmas (1547 m.), į lietuvių kalbą buvo išversta Biblija (J. Bretkūno 1579–1590 m.), parašyta pirmoji lietuvių kalbos gramatika (D. Kleino 1653 m.), XVIII a. buvo sukurtas pirmasis klasikinis lietuvių grožinės literatūros veikalas – K. Donelaičio poema "Metai", P. Ruigys 1708-1747 m. parašė studijas apie lietuvių kalbą ir liaudies dainas, išleido žodynus ir t.t. 

Lina Kalinauskaitė