„Karalius Gediminas“iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm.
Nukaldinta St Pauls monetų kalykloje, 2014 m. Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.

 
Karalių Gediminą pavaizdavau kaip karingą valdovą bei diplomatą, ant kurio šalmo staugia legendinis geležinis vilkas. Karaliaus fone plyti XIV amžiaus pirmos pusės Vilniaus valdovo rezidencija. Aplink lotyniškas užrašas byloja GEDIMINAS DIEVO MALONE LIETUVOS KARALIUS.
Lina Kalinauskaitė