„Karalius Mindaugas“iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm. 
Nukaldinta St Pauls monetų kalykloje, 2014 m. 
Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.
 
Mindaugą pavaizdavau kaip ryžtingą valdovą pasiruošusį mūšiui. 
Karūna yra iš Plocko katedros (Lenkijoje). Manoma, jog būtent ja galėjo būti karūnuotas Mindaugas. 
Ant skydo sukūriau monogramą - M raidę ir kardą/kryžių. 
Lotyniškas užrašas yra pirmosios eilutės iš Mindaugo privilegijos Rygos miestiečiams ir vokiečių pirkliams dėl prekybos Lietuvoje. 
MINDAUGAS DIEVO MALONE LIETUVOS KARALIUS. 
Lina Kalinauskaitė