„Žalgirio m?šiui – 600 met?. 1410-2010“

Bendraautiai: Juozas Kalinauskas, Germantas Kalinauskas.
Aversas, reversas. Numeruoti. Medžiaga: sidabras Ag 925 (prabuoti), žalvaris. ø 51 mm.
Tiražas: 99 sidabriniai, 999 žalvariniai. Nukalta Lietuvos monet? kalykloje 2010 m.

 

      2010 m. 1410 m. liepos 15 d. Žalgirio (Griunvaldo, Tanenbergo) lauke ?vyko vienas žymiausi? Viduramži? m?ši?, kuriame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst?s ir Lenkijos Karalyst?s kariuomen?s sutriuškino Vokie?i? Ordino galyb?. Lenkijos karalius Jogaila, Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas – valstybi? vadovai, gediminai?iai, pusbroliai, lietuviai sujung? savas kariuomenes ? vien? didel? j?g?, sugeb?jo išgelb?ti dviej? valstybi? Nepriklausomyb?. 
      M?šyje sužib?jo Vytauto, kaip karvedžio talentas. Jo vadovaujama kariuomen? atlaik? vien? iš pagrindini? ordino atak?, išsklaid? jo j?gas, puikiai atliko atsitraukimo manevr?, prideng? Lenkijos kariuomen?s dešin?j? sparn?, reikiamu momentu gr?žo ? m?š? ir prisid?jo prie bendros pergal?s.
     Žalgirio m?šio 600-?iui pamin?ti, autoriai Juozas Kalinauskas ir Lina Kalinauskait? suk?r? medal?, kuris papildys valstyb?je turim? medali? kolekcij?, padedan?i? pažinti Lietuvos praeities karin? šlov?, prisid?s prie meil?s ugdymo T?vynei.

Karo istorikas Arvydas Poci?nas