"ŽEMAIČIŲ KARŽYGYS DŽIUGAS"

Aversas, Ø 85 mm. Lietas, tonuotas žalvaris.
Tiražas: 10 žalvarinių, 10 sidabrinių. Numeruoti. 2015 m.