Tiškevi?i? Gimin?, iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm.
Nukaldinta St Pauls monet? kalykloje, 2015 m. Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.

"Tiškevi?i? Gimin?" - septynioliktasis medalis iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".
Tiškevi?iai – rus?n? kilm?s LDK didik? gimin?, iškilusi XVI a. antroje pus?je. Didžiausi? politin? gali? ?gavo XVII a., o turtin? – XIX a., kai tapo turtingiausiais Lietuvos žemvaldžiais. Iš Tiškevi?i? gimin?s atstov? 9 buvo vaivados, 2 vyskupai, 3 lauko etmonai, 3 kaštelionai, 3 iždininkai, 4 didieji maršalkos.

Lina Kalinauskait?