Tiškevičių Giminė, iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm.
Nukaldinta St Pauls monetų kalykloje, 2015 m. Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.

"Tiškevičių Giminė" - septynioliktasis medalis iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".
Tiškevičiai – rusėnų kilmės LDK didikų giminė, iškilusi XVI a. antroje pusėje. Didžiausią politinę galią įgavo XVII a., o turtinę – XIX a., kai tapo turtingiausiais Lietuvos žemvaldžiais. Iš Tiškevičių giminės atstovų 9 buvo vaivados, 2 vyskupai, 3 lauko etmonai, 3 kaštelionai, 3 iždininkai, 4 didieji maršalkos.

Lina Kalinauskaitė