"Vytautas Didysis"

2015-08-15

"Vytautas Didysis" - tryliktasis medalis iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Vytautas Didysis (1350 – 1430) – Lietuvos didysis kunigaikštis (1401–1429, realiai – 1392–1429; 1422–1423 m. – kartu ir ?ekijos karalius) ir Lietuvos karalius (1429–1430 m.). Didžiojo kunigaikš?io K?stu?io s?nus, Jogailos pusbrolis.
Vytautas yra didžiausia asmenyb? Lietuvos istorijoje. Jis sugeb?jo rasti bene geriausius iš galim? b?dus išvesti Lietuv? iš atsilikimo; b?tent jis pavert? Lietuv? Vakar? valstybe. Remdamasis tuometin?s LDK politiniu svoriu ir karine galia, Lietuvos tarptautin? izoliacij? jis pašalino kone visose šalies gyvenimo srityse. Vytauto Lietuva Europoje buvo reikšminga kaip niekada prieš tai ir po to.

Auksuotas varis, ø 38,6 mm, nukalta St Pauls monet? kalykloje. 
Kolekcijos platintojas - www.MonetuNamai.lt