"Algirdas ir K?stutis" - dešimtasis medalis iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

2015-04-19

"Algirdas ir K?stutis" - dešimtasis medalis iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Po Gedimino mirties, valstyb?s vair? per?m? jo s?n?s Algirdas su K?stu?iu. Daugiau nei tris dešimtme?ius trukusios s?kmingos diarchijos metu Lietuvos teritorija padvigub?jo. K?stutis gyn? vakarines valstyb?s sienas nuo Vokie?i? ir Livonijos ordin? antpuoli?, o Algirdas tvark? rytines rus?n? žemes.

Auksuotas varis, ø 38,6 mm, nukalta St Pauls monet? kalykloje.
Kolekcijos platintojas - www.MonetuNamai.lt