"Oginski? gimin?" - aštuntasis medalis iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

2015-01-12
"Oginski? gimin?" - aštuntasis medalis iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".
 
Oginskiai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst?s (LDK) ir Lietuvos bajor? didik? ir kunigaikš?i? (nuo 1783 m.) gimin?, nuo XVII a. pabaigos dariusi didel? ?tak? Lietuvos politiniame ir kult?riniame gyvenime. 
Medalio centre pavaizduotas Oginski? herbas. Kair?je pus?je - Rietavo dvaras, Oginski? valdymo metu gars?j?s kaip kult?ros ir technologijos centras. Dešin?je pavaizduota Vilniaus universiteto astronomijos observatorija – seniausia Ryt? Europoje ir ketvirtoji pasaulyje astronomijos observatorija, kuri? 1753 metais fundavo Elžbieta Oginskait?-Puzinien?.
Kompozicijos apa?ioje ištrauka iš M. K. Oginskio polonezo "Atsisveikinimas su T?vyne".
 
Auksuotas varis, ø 38,6 mm, nukalta St Pauls monet? kalykloje. 
Kolekcijos platintojas - www.MonetuNamai.lt.