"Karalius Vytenis" - šeštasis medalis iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

2014-11-16
"Karalius Vytenis" - šeštasis medalis iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".
 
Vytenis Lietuv? vald? 1295-1316 metais, buvo Gedimino brolis ir pirmtakas. Puikus diplomatas ir strategas, mok?j?s išnaudoti gretim? krašt? nesutarimus, apginti savo valstyb?s interesus ir išpl?sti savo valdom? žemi? plotus. Suk?r? veikli? pili? gynybos sistem?. Jo valdymo metais smarkiai išaugo Lietuvos tarptautinis autoritetas, o Vilnius iš nedidel?s gyvenviet?s prad?jo virsti tikru miestu. Petras Dusburgietis kronikose apraš? "Lietuvos karaliaus Vytenio" kovas su kryžiuo?iais.
 
Auksuotas varis, ø 38,6 mm, nukalta St Pauls monet? kalykloje. 
Kolekcijos platintojas - www.MonetuNamai.lt.