"Knygnešiai" - ketvirtasis medalis iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

2014-10-14
"Knygnešiai" - ketvirtasis medalis iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".
 
Knygnešystė - analogų istorijoje neturintis reiškinys, kuomet Lietuvoje spaudos draudimo metu buvo platinamos lietuviškos knygos ir laikraščiai. Šis kultūrinis sąjūdis laikomas lietuvių tautinio sąjūdžio dalimi, kuris padėjo pamatus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui 1918 m. Medalyje pavaizdavau J. Zikaro knygnešio skulptūrą, fone žymiausius mėnraščius: "Varpas", "Šaltinėlis", "Aukso Altorius", "Aušra". Kompozicijos apačioje yra spaudos draudimo metai.
Kiek man yra žinoma, tai pirmasis sukurtas ir išleistas medalis skirtas knygnešiams.
 
Auksuotas varis, 38,6 mm, nukalta St Pauls monetų kalykloje.
Kolekcijos platintojas - www.MonetuNamai.lt.