„Piliakalni? Lietuva“, iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm.
Nukaldinta St Pauls monet? kalykloje, 2015 m. Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.

Piliakalniai atsirado apie 1000 m. pr. m. e. – jie yra svarbiausias pagoniškos balt? kult?ros palikimas. Manoma, kad piliakalnio pavadinimas kil?s ne nuo odio pilis, bet nuo veiksmaodio pilti. Daniausiai piliakalniai Lietuvoje yra nat?raliai susiformavusios kalvos bei krant? iškyšuliai su mogaus ?rengtais gynybin?s paskirties ?tvirtinimais (pylimais, sustatintais šlaitais, terasomis, grioviais). Dabartin?je Lietuvos teritorijoje priskai?iuojama apie 840 išlikusi? piliakalni?.


Lina Kalinauskait?