„Chotino Mūšis“, iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm.
Nukaldinta St Pauls monetų kalykloje, 2015 m. Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.

Osmanų imperijos sultonas Osmanas II planavo Abiejų Tautų kariuomenių sutriuškinimą ir žygį į Vidurio Europą.
1621 m. rugsėjo pabaigoje–spalio pradžioje prie Chotino ant Dniestro kranto 70 tūkstančių jungtinė LDK, Lenkijos ir Zaporožės kazokų armija, sėkmingai atrėmė 220 tūkstančių Osmanų imperijos kariuomenės puolimą.
Turkijos kariuomenei vadovavo pats sultonas Osmanas II, o Abiejų Tautų Respublikos kariuomenei – LDK didysis etmonas Jonas Karolis Chodkevičius bei kiti ryškūs vadai - Aleksandras Sapiega, Mikalojus Zenavičius, Aleksandras Radvila, Jonas Zaviša.

Lina Kalinauskaitė