„Vytautas Didysis“, iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm.
Nukaldinta St Pauls monetų kalykloje, 2015 m. Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.

Vytautas Didysis (1350 – 1430) – Lietuvos didysis kunigaikštis (1401–1429, realiai – 1392–1429; 1422–1423 m. – kartu ir Čekijos karalius) ir Lietuvos karalius (1429–1430 m.). Didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnus, Jogailos pusbrolis.
Vytautas yra didžiausia asmenybė Lietuvos istorijoje. Jis sugebėjo rasti bene geriausius iš galimų būdus išvesti Lietuvą iš atsilikimo; būtent jis pavertė Lietuvą Vakarų valstybe. Remdamasis tuometinės LDK politiniu svoriu ir karine galia, Lietuvos tarptautinę izoliaciją jis pašalino kone visose šalies gyvenimo srityse. Vytauto Lietuva Europoje buvo reikšminga kaip niekada prieš tai ir po to.

Lina Kalinauskaitė