„Ikikrikščioniškoji Lietuva“iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm.
Nukaldinta St Pauls monetų kalykloje, 2014 m. Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.
 
Žvilgsnis į mūsų protėvių tikėjimą verčia susimąstyti apie nūdienos žmogaus vertybes, kiek jis yra atitrūkęs nuo savo kūrėjos - gamtos. Taigi šiuo medaliu kviečiu pasidomėti Baltų dvasingumu.
Medalyje pavaizdavau atnašavimo sceną: Alkvietėje prie galingo ąžuolo susirinkusi minia maldininkų, priešais ąžuolą į dangų kyla aukuro liepsnos, krivis taria apeiginią kalbą, o kunigaikštis aukoja gyvūną. Iki krikšto Lietuvos valdovai taip pat turėjo aukščiausiojo dvasinio valdovo statusą, todėl juos vadino Kunidi, iš ko kilo pavadinimas kunigaikštis, nieko bendro neturintis su krikščioniškų luomų hierarchija. Kompozicijos apačioje raitosi gyvatė - gyvybės simbolis, ant ąžuolo kamieno išraižytas ženklas Algis, reiškiantis gyvybės medį.
 
Lina Kalinauskaitė